Aveți un proiect la care vă putem ajuta?

Contacteaza-ne

Construcții civile și industriale

Fundația unui proiect de succes rezultă dintr-o organizare solidă, în care fiecare detaliu este analizat cu atenție. Specialiștii Ubitech Construcții sunt oricand la dispoziția Dvs. pentru a beneficia de cele mai bune soluții din domeniu.

Experiența seriozității și calității se regăsesc în proiectele complexe executate de noi pe piața de construcții din România. Pentru a răspunde cu succes cerințelor din domeniu, compania Ubitech a dezvoltat ca și activitate principală, serviciul de antreprenoriat general în construcții.

services-tabs-139154408

Avem o echipă alcătuită din ingineri, arhitecți și manageri de proiecte în construcții ce lucrează împreună pentru livrarea proiectelor la timp și în parametri de calitate optimi. Coordonarea tehnică a echipelor de muncitori reprezintă una dintre cele mai provocatoare sarcini de pe o piață activă și nesigură a forței de muncă specializate. De aceea, Ubitech vă pune la dispoziție toate resursele tehnice și umane ale companiei pentru desăvârșirea proiectelor de construcții contractate. Totodată o echipă de specialiști financiari asigură resursele bugetare necesare pentru finalizarea fără întârziere a proiectelor în desfășurare.

După primirea schițelor de executie și a caietelor de sarcini, noi vom executa serviciile complete de construcție pentru proiectul dumneavoastră. Ubitech va angaja și supraveghea toți subcontractanții, coordonând, de asemenea, întreaga activitate din șantier. Managerii de proiect și inginerii de execuție înțeleg importanța comunicării cu Beneficiarul pe durata desfășurării procesului de construire, punându-vă la dispoziție mijloace concrete de menținere a fluxului informațional.

Ubitech urmărește îndeplinirea principiilor de bază ale oricărei lucrări de succes: controlul costurilor, controlul termenelor de execuție, controlul calității, coordonarea subcontractanților, comunicarea și siguranța muncii.

Mizând pe eficientizarea proiectelor, de la planificare până la predarea la cheie, Ubitech caută mereu idei creative, ce îmbină simțul estetic cu cel practic.

Indiferent de proiectul Dvs., Ubitech Construcții vă oferă cele mai bune soluții în materie de antreprenoriat general în construcții.

Design & Build

Serviciul Design & Build oferă clienților o experiență unică. Fiecărui proiect i se alocă un Manager ce va asigura continuitatea conceptului inițial agreat, precum și punerea acestuia în operă.

De la faza inițială de analiză aprofundată și de cercetare a obiectivului propus, trecând prin etapele de proiectare completă (arhitectură, structură, instalații, etc) și ajungând la complexul proces de construcție, echipa noastră reușește să gestioneze cu succes proiecte variate.
Specialiștii noștri lucrează împreună astfel încât toate elementele proiectului, de la controlul costurilor, managementul resurselor, controlul calității și până la logistică, să fie acoperite astfel încât proiectul să fie predat la termen și în condițiile stabilite de la contractare.

Management și Implementare de Proiect

Un proiect trebuie privit ca un sistem dinamic, în continuă schimbare, evoluție, un sistem ce presupune colaborarea unui număr, deseori, mare de specialiști, cu investiții de capital uriașe, discipline diverse, standarde de calitate riguroase.

Cu fiecare nou proiect, ne asumăm că rolul nostru primordial, în calitate de Manageri de Proiect, este acela de „a armoniza operațiunile de planificare, comunicare, monitorizare și control în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului, în termeni de scop, timp, cost, calitate și satisfacție a clientului”. (Royal Institute of British Architects – RIBA 2000)

Beneficiind de soluții tehnologice moderne, avansate, precum și de experiența și coerența echipelor noastre de specialiști, indiferent de natura sau complexitatea proiectului, Ubitech aplică trei direcții/procese/metodologii în mod coordonat: anticiparea, comunicarea și evaluarea. Anticiparea permite echipei implicate în proiect să gândească în avans, reușind astfel să descopere probleme ce se pot rezolva din etapele incipiente ale proiectelor sau chiar să evite apariția acestor probleme. Setarea unor canale de comunicare eficiente permite colaborarea diverșilor actori implicați în timp real, prin producerea, transmiterea, modificarea documentelor proiectului, dar și soluționarea rapidă a oricăror probleme ce ar putea surveni. Evaluarea rezultatelor oferă imaginea reală a competențelor și soluțiilor implicate în proiect, și este fundamentală în procesul de îmbunătățire continuă, proces pe care Ubitech îl aplică constant.

Parteneri

Partenerii noștri sunt parte din ECHIPA NOASTRA. Fiecare proiect se derulează prin transparență și comunicare deschisă și continuă. Strategia noastră de parteneriat este implementată pe respectul reciproc – element cheie din fundamentul succesului nostru.